Studii și articole publicate

15 sept., 2016 Studii și articole Nu sunt comentarii
 • Catolicii moldoveni în secolul al XVIII-lea: aspecte cultural-religioase, în „Lumina creştinului”, Editura Presa Bună, 7 (1994). (vizualizare pdf_button)
 • Catolicii Moldovei între puterile protectoare şi ortodoxism (secolele XVIII-XIX), în „Lumina creştinului”, Editura Presa Bună, 8 (1994).
 • Unirea rutenilor carpatici, în „Lumina creştinului”, Editura Presa Bună, 10 (1994).
 • Reflecţii pe marginea unei cărţi , în „Lumina creştinului”, Editura Presa Bună, 11 (1994).
 • Schisma din 1054, în „Lumina creştinului”, Editura Presa Bună, 2 (1995).
 • Institutul Teologic Romano-Catolic Iaşi. 110 ani de la înfiinţare, în „Lumina creştinului”, Editura Presa Bună, 11 (1996).
 • Centesimus annus, în: Dialog teologic”, Editura Sapientia, 2 (1998), pp. 87-111. (vizualizare pdf_button)
 • Creştinism şi istorie, în: Dialog teologic”, Editura Sapientia, 4 (1999), pp. 80-91.
 • Misiunea catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea, în “Dialog teologic”, Editura Sapientia, 10 (2002), pp. 74-136.
 • Monumente paleocreştine din Schytia Minor (Dobrogea), în “Dialog teologic”, Editura Sapientia, 14 (2004), pp. 95-101. (vizualizare pdf_button)
 • Missionari italiani, promotori della lingua rumena nei secoli XVII-XVIII: l’Umenesimo tardo-rumeno, în “Convegno internazionale di Studi”, Iaşi 2004, pp. 143-150.
 • Personalitatea pr. Dumitru Adămuţ (1933-1982), în “Adjudeni, şase veacuri de prezenţă catolică pe valea Siretului”, Iaşi 2005, pp. 385-394.
 • Clădirile Seminarului “Sfântul Iosif” din Iași, în “Dialog teologic”, Editura Sapientia, 18 (2006), Iași, pp. 92-96. (vizualizare pdf_button)
 • Iezuiţii şi mişcarea literară din Moldova în secolele XVII-XVIII, în “Vatra”, 4 (2006), pp. 37-40.
 • Ioan Paul al II-lea. Un papă la răscruce de milenii, profet în timpuri dificile, în Colecţia “Universalia”, Roman 2006, pp. 77-91.
 • Originile creştinismului în Scythia Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom I, Iaşi 2006, pp. 7-19.
 • Martirii din Scyhia Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom I, Iaşi 2006, pp. 21-31.
 • Episcopia de Tomis (Constanţa), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom I, Iaşi 2006, pp. 33-45.
 • Organizarea ecleziastică a Scythiei Minor (Dobrogea), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom I, Iaşi 2006, pp. 47-62.
 • Biserica Catolică, promotoare de cultură în Moldova în secolul al XIX-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 5-20. (vizualizare pdf_button)
 • Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene contemporane, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 21-33. (vizualizare pdf_button)
 • Formarea religios-muzicală a dascălilor catolici din Moldova în secolul al XX-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 35-56. (vizualizare pdf_button)
 • Relaţiile dintre Biserică şi Stat în secolul al IV-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 57-72. (vizualizare pdf_button)
 • Creştinismul de stat în secolul lui Iustinian, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 73-78. (vizualizare pdf_button)
 • Şcolile de formare a dascălilor catolici în Dieceza romano-catolică de Iaşi, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 79-92. (vizualizare pdf_button)
 • România sub teroarea comunistă, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru I. Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 93-106. (vizualizare pdf_button)
 • Roma şi Constantinopolul în secolele VI-VIII, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 107-116. (vizualizare pdf_button)
 • România în noul context politic şi cultural european, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 117-128. (vizualizare pdf_button)
 • Ierarhia catolică din Ţara Românească în sec. al XIX-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 129-140. (vizualizare pdf_button)
 • Ierarhia catolică din Moldova în sec. al XVIII-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 141-162. (vizualizare pdf_button)
 • Formarea muzical-religioasă în şcolile Diecezei de Iaşi, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 163-176. (vizualizare pdf_button)
 • Dezvoltarea vieţii culturale a catolicilor din Ţara Românească în sec. al XVIII-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 177-188. (vizualizare pdf_button)
 • Codul lui Da Vinci, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 189-200. (vizualizare pdf_button)
 • Cezaropapismul secolului al V-lea, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru I. Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 201-208. (vizualizare pdf_button)
 • Biserica şi Statul în Occident (sec. VIII-XI), în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom II, Iaşi 2007, pp. 209-218. (vizualizare pdf_button)
 • Românii catolici în Europa: emigrare și evanghelizare în noul context european, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Tom III, Iaşi 2008, pp. 103-110.
 • Viaţa culturală a catolicilor din Moldova în secolul al XIX-lea, în „Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală (secolele XVII-XXI)”, Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Istorie Ecleziastică, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca 2009, pp. 49-64.
 • Biserica şi statul în România în perioada comunistă, în „Dialog Teologic”, nr. 24, Ed. Sapientia, Iaşi 2009.
 • Noua Europă şi România în contextul actual european, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi” (Serie Nouă), Teologie Romano-Catolică, Iaşi 2009. (vizualizare pdf_button)
 • Papa Ioan Paul al II-lea – Un profet în timpuri dificile, în ”Pax et Unitas”, Roman 2009.
 • Biserica și Statul în România contemporană, în ”Dialog Teologic”, nr.25, Editura Sapientia, Iași 2010, pp. 32-42. (vizualizare pdf_button)
 • Activităţi culturale în Biserica Catolică din Moldova. Şcolile parohiale, presa şi învăţământul universitar, în ”Adversus Haereses”, vol. IV, Ed. Lumen, Iaşi 2010.
 • Teologie şi învăţământ catolic în Moldova, în ”Ca toţi să fie una. Studii şi articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat şi 70 de ani de viaţă”. Coord. PS Aurel Percă, Editura Sapientia, Iaşi 2010, pp. 325-364. (vizualizare pdf_button)
 • Universitățile Europei medievale. Italia, în ”Universitățile Europei Medievale. Italia, Spania, Scoția”, coord. Cristian Tămaș, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2010, pp. 17-64. (vizualizare pdf_button)
 • Teologia romano-catolică, în ”Universitatea din Iași 1860-2012. Facultăți, profesori, școli științifice”, coordonator Gheorghe Iacob, editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2011, pp. 515-541.
 • Teologia Romano-Catolică în Moldova. Scurt istoric, în ”Adversus haereses”, vol. IV, coordonator Tudor Ghideanu, editura Lumen, Iași 2010, pp. 608-660. (vizualizare pdf_button)
 • Activitățile culturale în Biserica catolică din Moldova.  Școlile parohiale, presa și învățământul universitar, în ”Adversus haereses”, vol. IV, coordonator Tudor Ghideanu, editura Lumen, Iași 2010.
 • Religie și valori în era globalizării, în ”Dialog Teologic”, nr.27, Editura Sapientia, Iași 2011, pp. 53-66.
 • Identitatea spiritual-religioasă a persoanei umane în era globalizării, în ”Ethos”, nr.3, Iași 2011, pp. 22-26.
 • România în timpul dictaturii comuniste. Episcopul Anton Durcovici, în ”În umbra crucii: articole și studii despre viața și activitatea episcopului martir Anton Durcovici”, Editura Sapientia, Iași 2013, pp. 174-187. (vizualizare pdf_button)

Articole recomandate

Lasă un comentariu la acest articol

Adresa dvs. de email nu va fi publicată! Câmpurile marcate cu steluță sunt obligatorii *