Și vameșii au loc în cer

30 oct., 2016 Raze de lumină Nu sunt comentarii

”În acel timp, Isus a intrat şi a traversat Ierihonul. Şi, iată, un bărbat numit Zaheu, care era şeful vameşilor şi era bogat, căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulţimii, întrucât era mic de statură! Atunci a alergat înainte şi s-a suit într-un sicomor, ca să-l vadă, căci Isus avea să treacă pe acolo. Când a ajuns în acel loc, Isus, ridicându-şi ochii, i-a spus: “Zaheu, coboară în grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta!” El a coborât în grabă şi l-a primit cu bucurie. Toţi cei care au văzut murmurau spunând: “A intrat să fie găzduit la un om păcătos”. Dar Zaheu, stând în picioare, i-a spus Domnului: “Iată, Doamne, jumătate din ceea ce am o dau săracilor şi, dacă am nedreptăţit pe cineva, îi dau înapoi împătrit!” Atunci Isus i-a spus: “Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă, întrucât şi el este fiul lui Abraham. Pentru că Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”. Evanghelia după sfântul Luca 19,1-10

Pentru evrei, Zaheu, acest șef al vameșilor este reprezentantul puterii dușmane care le-a ocupat țara, iar acum el colectează taxe de la toți connaționalii lui pentru a le oferi apoi romanilor. În plus, cine știe câți bani ilegali a învârtit el, câte afaceri necinstite a făcut, pe câți i-a nedreptățit? Numai el și Cel de Sus știu aceasta.
La frontierele noastre, oare câți bani ilegali și-au însușit vameșii? La frontierele altor state, câți vameși corupți au favorizat trecerea drogurilor, a armelor, a pornografiei, a mărfurilor ilegale? O întreagă rețea de vameși corupți, excroci, colaboratori cu cei mai mari răufăcători ai lumii colaborează pentru a învenina și îmbolnăvi și mai mult viața oamenilor, și aceasta la scară planetară.
În fața ochilor și rațiunii noastre, acești oameni trebuie neapărat descoperiți, demascați, judecați și închiși pentru mulți ani în pușcării de maximă siguranță. Trebuie să stârpim odată răul și ilegalitățile din lumea în care trăim. Cam așa gândeau și contemporanii lui Isus Cristos despre Zaheu și despre toți vameșii. Curios însă este faptul că Zaheu vrea să-l vadă pe Cristos, iar Isus cunoștea dorința acestuia de a-L vedea.
Cine știe câți vameși înglodați și înrăiți în rele, doresc totuși să vadă fața lui Dumnezeu? Poate caută fața Lui în fețele noastre? Nimeni nu știe, dar Dumnezeu știe. Și din acest motiv se uită la ei cu atenție; mai mult, se autoinvită în inima și conștiința lor, în casa și în viața lor. Cine poate pătrunde în adâncimile pline de întuneric dar și de neliniști ale conștiinței marilor răufăcători? Cine poate păși în mizeria și duhoarea pe care o emană nelegiuirile lor? Nasurile noastre fine, ca și farizeismul din noi ne împiedică să intrăm în casele, în mințile și în inimile marilor răufăcători. Pentru ei, există o singură lumină care poate lumina întunecimile dintr-înșii. Pentru ei există o singură inimă care poate să-i iubească. Pentru astfel de mari răufăcători există o singură salvare: Dumnezeu. După legile omenești, ei trebuie linșați, puși la zid și împușcați ca pe Ceaușescu. Sau spânzurați cu capul în jos și atârnați în piețele publice pentru a deveni o lecție pentru toți cei care au de gând să fie ca ei. După justiția omenească, lor trebuie să li se curme viața. Din fericire pentru ei, în perioada contemporană, majoritatea țărilor democratice au abolit pedeapsa cu moartea.
Cine poate pricepe misterul iubirii lui Dumnezeu care-i iubește și pe acești mari excroci și răufăcători? Nimeni! Doar constatăm că se întâmplă și astfel de miracole, ca și cel relatat de acest fragment din Evanghelia lui Luca.
Dumnezeu îi cheamă la El și pe cei pe care lumea îi pune la stâlpul infamiei, pe care îi exclude din societate, pe care îi consideră ca nedemni să facă umbră pământului. Faptul relatat în evanghelie mă asigură că binele triumfă și că și cei mai mari nelegiuiți pot deveni oameni buni și cinstiți, pentru că și pentru ei există un Dumnezeu a cărui iubire și putere de iertare pentru noi oamenii nu au margini.

Articole recomandate

Lasă un comentariu la acest articol

Adresa dvs. de email nu va fi publicată! Câmpurile marcate cu steluță sunt obligatorii *