Anuarul Facultății de Teologie Didactică (1991-2001)

15 iun., 2016 Cărţi publicate Nu sunt comentarii

Anuarul Facultății de Teologie Didactică (1991-2001)Cartea Anuarul Facultății de Teologie Didactică (1991-2001), scrisă de pr. dr. Emil Dumea, prezintă informații despre Facultatea de Teologie Didactică, instituție de învățământ a bisericii noastre locale, ce a funcționat între 1001-2001 în cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif” din Iași înaintea Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza”. Aceasta a avut menirea de a pregăti profesori de religie pentru a preda în școli această disciplină atât de importantă.

Titlu: Anuarul Facultății de Teologie Didactică (1991-2001)
Autor: Emil Dumea
Editura:
Locul și anul apariției: Iași, 2016
ISBN: –
Format / Pagini:  / 116 p.
Preţ: 
Vizualizare online pdf_button

Înțelepciunea creștină, pe care Biserica o învață din porunca divină, reprezintă o emulare continuă a credincioșilor pentru ca ei să se străduiască de a uni într-o unică sinteză vitală evenimentele și faptele oamenilor împreună cu valorile religioase. Toate acestea au ca scop mai marea slavă a lui Dumnezeu și progresul integral al omului.

Misiunea Bisericii nu este numai aceea de a predica evanghelia la toată făptura, ci și de a pătrunde, în lumina revelației divine, modul de gândire al oamenilor, criteriile lor de judecată ca și normele practice; într-un cuvânt, este necesar ca întreaga cultură a omului să fie pătrunsă de evanghelie.

Ambientul cultural în care omul trăiește exercită o influență deosebită asupra modului său de a gândi și acționa; de aceea separarea dintre credință și cultură constituie un obstacol grav în calea evanghelizării; dimpotrivă, cultura pătrunsă de spiritul creștin devine un instrument valid pentru răspândirea evangheliei.

În viața și activitatea Bisericii, o grijă cu totul deosebită a fost și este acordată instituțiilor bisericești de învățământ de toate gradele. Acestea, prin natura lor, tind spre o actualizare a unei prezențe publice, stabile și universale a gândirii creștine, spre promovarea unei culturi umane și creștine superioare.

Facultățile bisericești – care sunt înființate pentru binele comun al Bisericii – trebuie să fie conștiente de importanța lor în Biserică și de participarea lor la misiunea Bisericii. Ele trebuie să-și amintească mereu de porunca lui Cristos, Învățătorul suprem: „Mergeți, așadar, și învățați toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să observe tot ceea ce eu v-am poruncit” (Mt 28,19-20). De aici derivă faptul că toate instituțiile de învățământ ale Bisericii trebuie să posede întreaga învățătură a lui Cristos, învățătură care a fost și este păstrată și interpretată în mod autentic de magisteriul Bisericii.

Conferințele episcopale trebuie să aibă grijă ca aceste facultăți să contribuie la progresul și la misiunea pe care o au în Biserică. Ele au scopul de a promova binele spiritual și intelectual al creștinilor, și în toată activitatea lor nu trebuie să piardă niciodată din vedere acest scop. (Cfr. Constituția Apostolică SAPIENTIA CHRISTIANA din 15 aprilie 1979, în „Enchiridion Vaticanum”, vol. 6, Vatican, 1980, pp. 946-955)

Episcopului diecezan îi revine misiunea de a accepta în aceste instituții de învățământ doar pe aceia care prin caracter, virtute și capacitate intelectuală, prezintă garanția însușirii cunoștințelor cerute (cfr. Can. 819). Tot episcopul diecezan are datoria de a pune la dispoziția elevilor și studenților toate acele mijloace de care au nevoie pentru progresul lor spiritual (cfr. Can. 813).

Intenționând să promoveze formarea teologică și umană a tinerilor catolici din Dieceza de Iași, episcopul Petru Gherghel a dispus înființarea FACULTĂȚII DE TEOLOGIE DIDACTICĂ prin decretul de înființare și funcționare nr. 1122 din 01.10.1991. Această Facultate funcționează pe lângă Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar Iași. Cu același decret, Excelența Sa a dispus și crearea unui Decanat special al Facultății de Teologie, care are misiunea de a coordona activitatea acestei Facultăți.

Ministerul Învățământului și Științei a aprobat Facultățile de Teologie cu profil pedagogic complex cu decretul nr. 9735 din 13.05.1991. La aceeași dată și-a dat aprobarea pentru aceste Facultăți și Secretariatul de Stat pentru Culte cu decretul nr. 3876.

Regulamentul care este prezentat în continuare intenționează să fie un instrument de formare intelectuală și morală catolică de care trebuie să se servească atât profesorii cât și studenții facultății.

Pr. dr. Emil Dumea

Articole recomandate

Lasă un comentariu la acest articol

Adresa dvs. de email nu va fi publicată! Câmpurile marcate cu steluță sunt obligatorii *